دسته: توانبخشی و کاردرمانی

تمرین درمانی پیشرفته و علمی پاها

کشش های اندام تحتانی ( زانو و ران) تمرین شماره پنج بنشینید, برای کشش عضلات سمت چپ,  پای چپ خود را از روی ران راست خود عبور دهید و آرنج سمت راست را بر روی زانوی سمت چپ قرار دهید اکنون با فشار آرنج به زانو تنه خود را به سمت چپ بچرخانید تا کشش […]

تمرین درمانی پیشرفته دست ها و تنه

 کشش و تمرین های اندام فوقانی تمرین شماره یک مانند شکل روی صندلی بنشینید و دستی را که می خواهید کشش دهید پشت گردن ببرید از فرد دیگری بخواهید با یک دست مچ دست شما و با دست دیگرش آرنج شما را گرفته و به سمت عقب ببرد به طوریکه انگشتانتان در جهت مهره های […]

۱۳ تمرین قدرتی و تعادلی برای سالمندان

تمرین شماره ۱: ایستادن روی یک پا   بهتر است با یک تمرین ساده تعادل برای سالمندان شروع کنید. نحوه انجام این تمرین به این شکل می باشد: پشت یک صندلی پایدار و محکم (چرخ دار نباشه) ایستاده، و پشت آن را نگه دارید. پای راست خود را بلند کرده و بر روی پای چپ […]

تمرین های خوب و بد برای کمر درد

  تمرین های خوب و بد برای کمردرد      همیشه قبل از انجام هرگونه تمرینی برای کمردرد، ازدرمانگر خود مشاوره بگیرید. با توجه به علت و شدت درد شما ممکن است برخی از تمرینات توصیه نشود و می تواند مضر باشد.   ورزش برای کمردرد مفید است، اما همه تمرینات مفید نیستند. هرگونه ناراحتی […]

تمرین درمانی در سکته مغزی ۲

توصیه هایی برای برنامه تمرین: انجمن قلب آمریکا تمرینات استقامتی را برای افراد با آسیب مغزی پیشنهاد و اسنادی را ذکر می کند که منفعت فیزیولوژیکی، روانشناسی و عملکردی آن را نشان می دهد. گرچه هردو جمعیت سکته مغزی و ضربه مغزی شرایط یکسانی دارند بعضی از تمرینات که در نظرگرفته می شود برای هر […]

تمرین درمانی در سکته مغزی ۱

تاثیرتمرینات ورزشی: سکته دوباره و بیماری عروق کرونری (CAD) منجر به مرگ می شود. اما اخیرا تحقیقات ثابت کرده است که ورزش به تنهایی تا حدود ۲۰%‌‌ِ یا بیشتر می تواند باعث کاهش مرگ و میر شود. بعد از سکته  تمرینات با دوچرخه پایی به میزان۶۰% Vo2peak را بهبود بخشیده و تمرین با تردمیل حداکثر […]

× مشاوره واتساپ فقط تهران