دسته: ارتوپدی

تمرین درمانی پیشرفته و علمی پاها

کشش های اندام تحتانی ( زانو و ران) تمرین شماره پنج بنشینید, برای کشش عضلات سمت چپ,  پای چپ خود را از روی ران راست خود عبور دهید و آرنج سمت راست را بر روی زانوی سمت چپ قرار دهید اکنون با فشار آرنج به زانو تنه خود را به سمت چپ بچرخانید تا کشش […]

تمرین درمانی پیشرفته دست ها و تنه

 کشش و تمرین های اندام فوقانی تمرین شماره یک مانند شکل روی صندلی بنشینید و دستی را که می خواهید کشش دهید پشت گردن ببرید از فرد دیگری بخواهید با یک دست مچ دست شما و با دست دیگرش آرنج شما را گرفته و به سمت عقب ببرد به طوریکه انگشتانتان در جهت مهره های […]

× مشاوره واتساپ فقط تهران