جمال فولادی با بیش از ده سال سابقه کار در بیشتر مراکز درمانی تهران و تیم های توانبخشی – سابقه دو سال کار در تیم توانبخشی تبسم – مسئول بخش توابخشی و کاردرمانی بیمارستان فیروزگر به مدت سه سال – دو سال سابقه کار در بخش نورولوژی بیمارستان لقمان – دوسال فعالیت در کاردرمانی و فیزیوتراپی بیمارستان ۵۰۵ – سه سال فعالیت در تیم درمان در منزل مرکز سالمندان یاس

درمانگر و متخصص: جمال فولادی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهيد                                                                                              بهشتی عضو انجمن کار درمانی ايران

                                                                                    شماره نظام پزشکی:ک-د-١١٣۶       شماره تماس: ٠٩١٢۴۵٠٠٧٣۵

× مشاوره واتساپ فقط تهران