کشش و تمرین های اندام فوقانی

تمرین شماره یک

مانند شکل روی صندلی بنشینید و دستی را که می خواهید کشش دهید پشت گردن ببرید از فرد دیگری بخواهید با یک دست مچ دست شما و با دست دیگرش آرنج شما را گرفته و به سمت عقب ببرد به طوریکه انگشتانتان در جهت مهره های ستون فقرات به سمت پایین حرکت کند, در صورت اجرای صحیح تمرین کشش را در زیر بغل خود احساس خواهید کرد این وضعیت را نگه دارید سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید این تمرین توسط خود شما نیز با کمک دست دیگر قابل انجام است ( برای دست دیگر نیز تکرار کنید).

تمرین های دست


تمرین شماره دو

مانند شکل روی صندلی کاملاً صاف بنشینید به طوری که سیستم قرقره در بالای سر قرار گیرد در حالی که آرنج ها را در کنار بدن نگه داشته و با کشیدن یک دستگیره به سمت پایین و صاف کردن آرنج موجب خم شدن آرنج مقابل شوید و تمرین را تکرار کنید.  برای این تمرین میتوانید از قرقره ای ورزشی خانگی استفاده کنید که اصطلاحا هوم پولی میگویند.

تمرین های شانه

برای مشاهده ادامه تمرین درمانی پیشرفته روی این لینک کلیک گنید