شما میتوانید سابقه کاری خود را در زمینه رشته های توانبخشی پزشکی برای خدمات زیر برای ما ایمیل کنید :

  • کارشناس گفتار درمانی

  • کارشناس فیزیوتراپی

  • کارشناس ارتوپد فنی

  • ماساژور آکادمیک

  • کارشناس کاردرمانی

  •  کارشناس پرستاری

  • بهیار و کمک بهیار

  • کارشناس روانشناسی

 

 

× مشاوره واتساپ فقط تهران